§ 10 Regulaminu - Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

1

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu towaru bez podania przyczyny.
W tym celu pobierz formularz zwrotów znajdujący się poniżej i wypełnij go.

2

WYŚLIJ

Wypełniony formularz wyślij wraz z bezpiecznie zapakowanym towarem na adres:
MyDarling Milena Derezińska, ul. Wrzesińska 97, 63-308 Tomice.
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem. Przypominamy, że towar nie może mieć śladów używania. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz od nas stosowną odpowiedź.

3

ZWROT PIENIĘDZY

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot pieniędzy realizowany jest przelewem na numer konta, z którego dokonano płatności. W przypadku, gdy klient dokonał płatności przy odbiorze, klient powinien wskazać właściwy numer konta w formularzu.